Noutati
Precizări privind desfășurarea votării - extras din Regulamentul Electoral
Data: 13/02/2020

Extras din Regulamentul electoral de organizare și desfășurare a alegerilor, din 16.12.2019. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1048 din 30 decembrie 2019.

Extras din
CAPITOLUL V
Desfășurarea votării
 
Art. 43 - (2) Exprimarea votului se va face prin marcarea căsuței din dreptul numelui candidatului, vot pozitiv. Se consideră marcare punerea în căsuța respectivă a oricărui semn, indiferent de formă, dimensiune sau culoare din care, în mod rezonabil, se poate deduce exprimarea votului pozitiv în favoarea candidatului în dreptul numelui căruia s-a marcat semnul respectiv.
Art.44 - (1) Alegerile se desfășoară în zilele stabilite de către consiliul teritorial începând cu ora 9,00 până la ora 19,00.
Art.45 - (1) Fiecare farmacist cu drept de vot, după ce se legitimează, după caz, cu carte de identitate, buletin de identitate sau pașaport și semnează în lista de votare, primește de la membrii comisiei electorale teritoriale câte un buletin de vot pentru fiecare funcție, pe care se va aplica ștampila comisiei electorale teritoriale de către președinte sau de către secretar.
(2)  Farmaciștii membri ai colegiului respectiv care nu se regăsesc pe listele de votare vor fi înscriși de către președintele comisiei electorale teritoriale sau de către secretarul acesteia pe listele de votare în urma prezentării certificatului de membru valabil, menționându-se toate datele de identificare din cartea de identitate sau din pașaport.
Art.46 - (1) Alegătorii vor vota separat, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului.
(2) În ziua exprimării votului se interzice orice fel de campanie electorală sau altă manifestare asemănătoare. Comisia electorală teritorială va lua toate măsurile necesare în vederea interzicerii campaniei electorale în ziua votării.
Art.47 - În situația în care, înainte de introducerea buletinului de vot în urnă, unul dintre votanți solicită un alt buletin de vot, președintele comisiei electorale sau, în lipsa acestuia, secretarul înmânează solicitantului un nou buletin de vot numai după ce în prealabil anulează buletinul de vot predat de votant. Despre faptul eliberării unui nou buletin de vot și anularea celui anterior se face mențiune în procesul-verbal de desfășurare a alegerilor.

Art.49 - Sunt nule buletinele de vot care:
a) nu poartă pe prima față ștampila comisiei electorale teritoriale;
 b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate;
c) sunt deteriorate sau prezintă urme de ștersături în mod vizibil;
d) numărul maxim al membrilor organului de conducere pentru care s-a exprimat votul este depășit.


NOUTATI!